LATIHAN
(Sila pilih link yang berkaitan sahaja)


* PASTIKAN FAIL ANDA TELAH DINAMAKAN MENGIKUT NAMA SENDIRI SEBELUM ANDA HANTAR FAIL ANDA.

KUMPULAN
URL SOALAN
FOLDER
S31T5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRldJoDLMN0PGaN1vfwj55IJn4N5T8MjQ9LoUE-Ovqsp0k4g/viewform?usp=sf_link
Lihat Folder
S21T6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFcvKzn8dN7u18tQskllgttsgZyS21W7cwd08SBhDk4PYpkw/viewform?usp=sf_link
Lihat Folder
S23T5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtoRp9Aydi6fk2Zl5dJhQfQ2PcG1EyPQBpfZfIn-uC_0mQcQ/viewform?usp=sf_link
Lihat Folder
KULIAH S24
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel5LtJqQ9QRb7jYCQxas7mfAtp-NVR1JTsK5AtALH5tb6uTw/viewform?usp=sf_link
Lihat Folder